Nyereményjátékunk lezárult

Köszönjük, hogy velünk játszottak!

Nyerteseink:

A fődíj nyertese:
Dobó Gyuláné

A 2 főre szóló wellness hétvége nyertese:
Tóth Sándorné

A 10 db MEDIFLEUR fürdőszett nyertesei:
1. Szabóné Balogh Mariann
2. Nagy Nikoletta
3. Henits Roland
4. Kozár Jánosné
5. Nagy Sándor
6. Mátyus Zoltán
7. Balázs Tiborné
8. Kiss Györgyné
9. Brindzák Adrienn
10. Csaholczi Mónika

A 12 db MEDIFLEUR termékcsomag nyertesei:
1. dr.Simon-Kozemcsák Judit
2. Magyari zoltán
3. Mária Szabó
4. Keresztes Lászlóné
5. Kozár Jánosné
6. Nyári Péterné
7. Mátyus Zoltán
8. Szathmári István
9. Tanyik Márti
10. Horváth Viktor
11. Povazsan Tamás
12. Dobos-Németh Zsuzsanna

A 3db 10.000 Ft értékű online utalvány nyertesei:
1. Győrfi Sándorné
2. Végh Krisztina
3. Tóth Jánosné

A 3db 5.000 Ft értékű online utalvány nyertesei:
1. Magda Gáborné
2. Kováts Erzsébet
3. Szovák Katalin Zsuzsanna

Főnyeremény:

➤   1 db  LG UU640C LED TV

További nyeremények:

1 db  2 főre szóló wellness hétvége
10 db  MEDIFLEUR fürdőszett
12 db  MEDIFLEUR termékcsomag
3 db  10.000 Ft értékű online utalvány
3 db  5.000 Ft értékű online utalvány

“30 éves a MEDIFLEUR” promóciós játék hivatalos játékszabálya

  A Játék elnevezése, szervezője, lebonyolítója

A promóciós játék elnevezése: “30 éves a MEDIFLEUR” (a továbbiakban: „Játék”). A Játék szervezője: Sunfleur Kozmetikai Kft. székhely: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3. (a továbbiakban: „Szervező”).

A Játék megbízott lebonyolítója a Green Edge Communication Bt. (székhely: 1141, Budapest, Szugló utca 82.) a továbbiakban: „Lebonyolító”.

 1. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).

A Játékból ki vannak zárva:

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

 • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • azon cégek és személyek, valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatók, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.
 1. A Játék időtartama

A Játék 2019. október 1. napján 0:00 órától 2019. november 30. napján 23:59 óráig tart. A regisztráció és azzal párhuzamosan a vásárlást igazoló blokkok AP-számának, illetve a számla sorszámának, valamint az egyedi kódoknak szerverre történő feltöltésének határideje: 2019. december 03. napján 23:59 óra.

A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban.

 A termékek vásárlásának szintén a Játék időtartamán belül kell megtörténnie. A pályázat beküldésének időpontja a pályázat Szervező szerverére való megérkezésének időpontja.

 1. A Játékban résztvevő termékek

A Játékban bármely, a 3. pontban meghatározott időtartama alatt, a Szervező által forgalmazott, Magyarországon vásárolt MEDIFLEUR márkajelzésű termék részt vehet. A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A termékek megvásárolhatók bármely hazai patikában, vagy a www.medifleur.hu webshopban.

 1. A Játék menete

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:

Vásároljon egyszeri vásárlással legalább 1 db-ot a 4. pontban meghatározott termékekből, őrizze meg a vásárlást igazoló eredeti blokkot/számlát, vagy számla esetén annak másolatát. Amennyiben a blokk nem sorolja fel tételesen a vásárolt termékeket, amelyből meg lehetne állapítani, hogy a vásárlás tárgya megfelel a 4. pontban meghatározott termékeknek, akkor kérjen tételes számlát (ÁFÁ-s számlát). Ezt követően a Játékos a www.mediquiz.hu/30-eves-a-medifleur weboldalon, a blokkon szereplő AP kód, vagy a számlán szereplő sorszám feltöltésével tud regisztrálni és részt venni a Játékban.

A regisztráció során meg kell adni a Játékos személyes adatait (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám).

Ugyanazon AP-kóddal vagy számla sorszámmal csak egy érvényes regisztráció hozható létre, azaz ugyanazon AP-kód vagy számla sorszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen.

5.1. A regisztrációval kapcsolatos feltételek

 A weboldalon történő regisztrációhoz érvényes e-mail cím szükséges.

5.2. A blokk/számla adatainak feltöltése, és további feltételek

A regisztrációt követően fel kell tölteni a blokkon/számlán található, a blokk/számla azonosítására szolgáló adatokat (AP-kód vagy számla sorszám, dátum, időpont, kereskedelmi lánc/üzlet neve) a Játék időtartama alatt. A feltöltést követően a pályázat sikeres feltöltéséről, illetve sikertelenségéről a Játékos az adott weboldalon kap tájékoztatást.

 • A helyesen történő AP kód feltöltés során a játékos a nyereményjátékban nyerhető összes nyereményre pályázik. A főnyeremény sorsolásán a Játék időtartama alatt beérkezett összes érvényes pályázat részt vesz, függetlenül attól, hogy a sorsolásban már nyert-e másik nyereményt.

Több, a Játék feltételeit kielégítő vásárlás esetén egy személy többször is pályázhat. Egy blokk/számla adataival azonban csak egyszer lehet pályázni még abban az esetben is, ha a számlán több, a Játék fenti feltételeit kielégítő vásárlás szerepel, mint amennyit e pont alatt a szabályzat megkövetel.

A vásárlást bizonyító eredeti blokkot/számlát meg kell őrizni, mert a nyertes nyereményre való jogosultságát ez igazolja. A blokk/számla nélkül a nyeremények nem vehetők át.

 A blokk/számla akkor alkalmas a vásárlás és egyben a nyereményre való jogosultság bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás a Játék időtartamában történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt az e pont alatti mennyiségben.

A Szervező és Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket vagy a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Időnként előfordulhat, hogy valamely okból a beérkező pályázatokat a Szervező szervere nem tudja fogadni. Ez esetben válaszüzenet jelenik meg a regisztráció megkísérlését követően. A regisztrációt egy későbbi időpontban meg kell ismételni.

A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvénye. Ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba, valamint egyéb, olyan Szervezőn és Lebonyolítón kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) a levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező és Lebonyolító nem felel.

Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, amikor a Játékos által igénybevett internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az internetszolgáltatás nem elérhető, vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

A Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy azon regisztrálókat, illetve azon regisztrációkat, akik, illetve amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek, a Játékból kizárja. A Játékból való kizáráshoz való jogot Szervező és Lebonyolító a nyeremény átadását követően is fenntartja.

Szervező és Lebonyolító fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás, manipulálás/automatizálása), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából.

Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel és Lebonyolítóval szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

 1. Nyeremények és sorsolás

Fődíj: 1 db LG plazma TV

További nyeremények:

 • 1 db két főre szóló wellness hétvége
 • 10 db MEDIFLEUR fürdőcsomag (fürdőköntös, fürdőpapucs, fürdőszivacs, kéztörlő)
 • 3 db 10.000 Ft értékű MEDIFLEUR vásárlási utalvány
 • 3 db 5.000 Ft értékű MEDIFLEUR vásárlási utalvány
 • 12 db MEDIFLEUR díszcsomag kéz és lábápolásra

A sorsolás időpontja: 2019. december 4. 14:00 óra, helyszíne: Budakeszi, Kagyló utca 1-3.

A fődíj nyertese és a további nyeremények nyertesei a Játék zárását követően, sorsolás útján kerülnek meghatározásra. A sorsolás a fenti helyen és időpontban történik gépi sorsolással (véletlenszám generátorral), közjegyző jelenlétében.

Összesen 30 db nyertes (és 30 db pótnyertes) kerül kisorsolásra.

Elsőként a fődíj nyertese (és pótnyertese) kerül kisorsolásra. A fődíj sorsolásán a Játék időtartama alatt beérkezett összes érvényes pályázat részt vesz.
A nyertesek kiértesítése és nevük közzététele december 9-én (hétfőn) történik a Játék weboldalán és a MEDIFLEUR Facebook oldalán (https://www.facebook.com/medifleur.hu).

A nyertes az e-mailben/telefonon kapott értesítést követően küldje vissza az eredeti blokkot/számlát, vagy számla esetén annak másolatát nevével, címével, telefonszámával “30 éves a MEDIFLEUR” jeligével ellátva az értesítést követő 10 napon belül a következő címre:
Sunfleur Kozmetikai Kft., 2092 Budakeszi, Kagyló utca 3.

Más beküldési módot a Szervező nem fogad el!

Egy-egy pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha:

 • a nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően, vagy
 • a nyertes a vásárlást igazoló blokkot, ill. számlát, vagy számla esetén annak másolatát a nyertesség értesítése után az értesítését követő 10 napon belül nem juttatja el a Szervezőnek, vagy
 • ha a Szervező a sorsolást követően a regisztráció során megadott e-mail címen vagy telefonszámon többszöri próbálkozás (2 email és 2 hívás) ellenére sem éri el a nyertest,
  valamint
 • a nyertes a sorsolás alapján ugyanabban a nyereménykategóriában már egy másik nyereményre jogosult (egy személy ugyanabban a nyereménykategóriában egy díjra jogosult), illetve
 • ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a sorsolást követően bizonyosodik be.

Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a nyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe újabb pótnyertes lép, akit hasonló esetben egy újabb pótnyertes követ. A pótnyertesek sorrendiségét a húzásuk sorrendje határozza meg. Egy pályázat csak egyszer kerülhet kisorsolásra (kivéve a Főnyereményt illetően, ahol az összes pályázat indul), és csak egy nyereményre jogosult.

Ugyanazon személy ugyanazon nyereménykategóriában csak egy darab nyereményre jogosult, függetlenül attól, hogy hány érvényes és kisorsolt pályázatot adott le.

A nyereményekkel kapcsolatos közös szabályok

 • A nyerteseket az általuk megadott e-mail címen/telefonszámon értesítjük, valamint a nyertes Játékosok nevét a regisztráció során megadott város megjelölésével együtt a weboldalon közzétesszük.
 • A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.
 • A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.
 • Szervező és Lebonyolító – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremények átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a nyeremények használata, ill. igénybevétele során a Játékost vagy harmadik személyt ért minden kárért.
 • A Szervező és Lebonyolító a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.
 • A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 90 napon belül sor kerüljön.
 • Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg.
 • A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
 • Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult.
 • Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

A vásárlást igazoló blokkok/számlák beérkezését követően a Szervező ellenőrzi annak valódiságát és eredetiségét. A nyeremények ezt követően kerülnek kipostázásra, vagy felkínálásra személyes átvételre. A pályázó által a regisztrációban megadott és a postai úton visszaküldött blokkhoz/számlához tartozó adatoknak, valamint a névnek, címnek, és telefonszámnak egyeznie kell. Amennyiben nem egyeznek az adatok, úgy a beküldött blokk/számla és ezáltal a pályázat érvénytelen, nyeremény átvételére nem jogosít.

Csak olyan nyerést igazoló blokkot/számlát, vagy annak másolatát áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és korábbi, mint a nyertes pályázatának elküldésének időpontja, és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései.

A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló szelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban.

A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével, valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

A Szervező és Lebonyolító a vásárlást igazoló szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

Minden nyeremény átvételének feltétele a rendszerbe került és kisorsolt nyertes regisztrációhoz tartozó, azok adataival egyező, vásárlást igazoló, eredeti blokk, ill. számla beküldése a megadott címre.

 1. Adózási kérdések

A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli. A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. az esetleges nyilatkozatot megadni.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

 1. Adatkezelés

Adatkezelő, az adatkezelés célja és jogalapja, az adatkezelés körülményei

Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Sunfleur Kozmetikai Kft. (székhely: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 3.), mint adatkezelő, valamint a megbízásából eljáró Green Edge Media Group Kft. (székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.), mint adatfeldolgozó a Játék lebonyolítása céljából kezelje a részvétel során megadott adatokat.

A nyertes Játékosok nevét a (lakcím szerinti) település megjelölésével a Szervező nyilvánosságra hozza a weboldalán. A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak nevük közzétételéhez.

A regisztráció során kért adatok az Ön azonosítását és elérhetőségét (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám), valamint a promócióban való részvétel igazolását (vásárlásra vonatkozó adatok) szolgálják.

Az adatok megadása nélkül a Játékban való részvételre nincs lehetőség. Az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A Játékban való részvétel önkéntes.

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére (kivéve az ajándék kézbesítéshez szükséges adatok átadása postaszolgálat/futárszolgálat részére) – az adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat Szervező, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Játék lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. Ezt követően a Játékosok adatait töröljük az adatbázisunkból.

A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt (átvételi elismervény, sorsolási jegyzőkönyv) Szervező a Számviteli törvényben előírt határidőig, azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg.
A Szervező weboldalán közzétett adatok (nyertesek neve, lakhely szerinti települése) a sorsolást követően legfeljebb 90 érhetők el.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok

A fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a nyereményjáték nevére hivatkozva a következő elérhetőségeken:

Sunfleur Kozmetikai Kft. (székhely: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 3.;
e-mail: info@mediquiz.hu

Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok Ön részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa.

Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent megadott elérhetőségek valamelyikén, szintén a nyereményjáték nevére hivatkozva. Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391- 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

 1. Vegyes rendelkezések

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A Játékról szóló információk megtalálhatók a www.mediquiz.hu és a www.medifleur.hu weboldalakon és a különböző kommunikációs csatornákon (hírlevél, Facebook).

A részletes játékszabályzat elérhető a www.mediquiz.hu honlapon.

A résztvevők a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is, az info@mediquiz.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak, valamint telefonon érdeklődhetnek hétköznapokon 10:00 – 17:00 óra között, a +36 23 452 721 telefonszámon.

A Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket, vagy magát a nyereményjátékot a Játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a hivatalos Facebook oldalán és weboldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

Szervező és Lebonyolító kijelenti, hogy a jelen Játék szervezésével összefüggő jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja. A Játékosok a Játékban való részvétellel elfogadják a jelen hivatalos játékszabályzatot, valamint annak adatkezelési feltételeit.

Budakeszi, 2019. szeptember 20.

Sunfleur Kozmetikai Kft.

Szervező

Adatkezelési tájékoztató a “30 éves a MEDIFLEUR” promóciós játékban résztvevők számára

1. Adatkezelő azonosítása
A http://www.mediquiz.hu/30-eves-a-medifleur/ internet címen elérhető weboldalt a

SUNFLEUR Kozmetikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: SUNFLEUR Kozmetikai Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-081980 – Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10238299-2-13
Székhely: 2092 Budakeszi, Kagyló u. 3.
Postacím: 2092 Budakeszi, Kagyló u. 3.
Webhely: https://www.medifleur.hu/
E-mail: info@medifleur.hu
(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

2.1. Adatkezelő az Érintettek adatait elsősorban
– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) és a
– a számvitelről szóló 2000 évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.)
rendelkezései alapján kezeli.
2.2. Jelen tájékoztató a “30 éves a MEDIFLEUR” promóciós játékban résztvevő természetes személyek adatainak játékkel kapcsolatos kezelésére terjed ki.

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Érintett: a játékszabályzatban meghatározottak szerint a http://www.mediquiz.hu/30-eves-a-medifleur/ webhelyen (a továbbiakban: webhely) játékra regisztráló természetes személyek.

3. A nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódó adatkezelés

3.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen a játékra regisztráló természetes személyek.

3.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Érintett a „REGISZTRÁLOK” felirattal ellátott gomb felett elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül az „REGISZTRÁLOK” gombra kattintással adja meg. Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez esetben azonban nem tud részt venni a játékban.

3.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
– név,
– e-mail cím,
– lakcím,
– telefonszám,
– vásárlásról szóló blokk AP kódja, vagy a számla sorszáma,
– értékesítő hely megnevezése,
– vásárlás időpontja.

3.4. Az adatkezelés célja: a játékban való részvétel biztosítása az Érintett számára, valamint a nyereménysorsolás végrehajtása, valamint annak eredményéről szóló kiértesítés illetve a nyeremény kézbesítése.

3.5. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a 2019. december 4-én megtartandó sorsolást követő 6 hónapig tart, a sorsolást követően Adatkezelő az esetleges reklamációk kivizsgálhatósága érdekében tartja meg eddig az adatokat. E határidőtől függetlenül az Érintett kérelmére történő törlés, illetve az Érintett hozzájárulásának visszavonása is időbeli határt szabhat az adatkezelésnek.

3.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

4. A nyertesek közzétételéhez kapcsolódó adatkezelés

4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen a játékra regisztráló természetes személyek közül nyertesként kisorsolt személyek.

4.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Érintett a „REGISZTRÁLOK” felirattal ellátott gomb felett elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül az „REGISZTRÁLOK” gombra kattintással adja meg. Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez esetben azonban nem tud részt venni a játékban.

4.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
– név,
– lakhely szerinti település neve,
– nyeremény megjelölése.

4.4. Az adatkezelés célja: a nyereményjáték eredményeinek http://www.mediquiz.hu webhelyen történő közzétételével Adatkezelő népszerűségének növelése.

4.5. Az adatkezelés időtartama: a közzétételt követő 90 nap elteltéig érhetők el az adatok az Adatkezelő honlapján.

4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, a fent megjelölt webhelyen megjelenítve.

5. A nyerteseket érintő további adatkezelés

5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen a játékra regisztráló természetes személyek közül nyertesként kisorsolt személyek.

5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A jogi kötelezettséget a

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) és a
– a számvitelről szóló 2000 évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.)
írja elő.

5.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
– név,
– lakcím,
– nyeremény tárgya,
– nyeremény értéke,
– nyereménytárgy juttatásának jogcíme,
– nyereménytárgy juttatásának időpontja.

5.4. Az adatkezelés célja: az Szja tv-ben előírt adófizetési és a Számviteli tv-ben előírt bizonylat megőrzési kötelezettségek Adatkezelő általi teljesítése.

5.5. Az adatkezelés időtartama: a nyeremény juttatását követő 8 év elteltéig tart az adatkezelés, a Számviteli tv-ben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettségre vonatkozó időtartamnak megfelelően.

5.6. Az adatok tárolásának módja: adóügyi és számviteli bizonylatokon.

5.7. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: amennyiben az Érintett nem adja meg a fenti jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat, abban az esetben az Adatkezelő nem adhatja át neki a nyereményét.

6. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő természetes személyek.

6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása.

6.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

Az e-mail üzenetet küldő Érintett:
– neve,
– e-mail címe,
– az Érintett által az üzenetben rovatban esetlegesen közölt további adatai.
Az Érintett által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri az Érintettől. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.
6.4. Az adatkezelés célja: üzenetváltás lehetővé tétele az Adatkezelővel, az Érintett számára.
Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
– e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával),
– a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő 2 munkanapon belül teljesít.

6.5. Az adatkezelés időtartama: Az üzenet megválaszolásáig, illetve az Érintett igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.

7. Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

7.1. A nyereményjáték lebonyolítója

7.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen a játékra regisztráló természetes személyek.

7.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe:

Green Edge Communication Betéti Társaság
Rövidített név: Green Edge Communication Bt.
Cégjegyzékszám: 01-06-792188
Adószám: 25972782-1-42
Székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.
Postacím: 1141 Budapest, Szugló utca 82.
E-mail: kapcsolat@greenedge.hu
Webhely: https://greenedge.hu/
gazdasági társaságot, mint a nyereményjáték lebonyolítóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

7.1.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

7.1.4. Az adatfeldolgozás célja: a nyereményjáték technikai lebonyolítása.

7.1.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

7.1.6. Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a nyereményjáték technikai lebonyolítását jelenti.

7.2. Nyeremény kiszállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

7.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen a játékra regisztráló természetes személyek közül nyertesként kisorsolt személyek.

7.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a:

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név: Magyar Posta Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: 1540 Budapest
Telefon: +36 1 767 8282
Fax: +36 46 320 136
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Webhely: https://posta.hu
a megrendelt termékeket kiszállító gazdasági társaságot (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

7.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása:

– név,
– telefonszám,
– lakcím.

7.2.4. Az adatfeldolgozás célja: a nyeremény kiszállításának végrehajtása.

7.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges ideig tart.

7.2.6. Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges adatkezelési műveleteket jelenti.

7.3. Tárhelyszolgáltató

7.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen a játékra regisztráló természetes személyek.

7.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe:

IRQ Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: IRQ Hosting Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-964304
Adószám: 23408416-2-41
Székhely: 1015 Budapest, Donáti utca 38. A. lház. fszt.
Telephely: 9022 Győr, Batthyány tér 7.
Postacím: 9022 Győr, Batthyány tér 7.
Telefon: +36 96 333 777
E-mail: info@irq.hu
Webhely: http://www.irq.hu/
gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

7.3.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás az Érintett által a webhelyen megadott adatokat érinti.

7.3.4. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása.

7.3.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal, kivéve a 8 éves bizonylat-megőrzést, mellyel kapcsolatos adatok nem kerülnek átadásra az Adatfeldolgozónak.

7.3.6. Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását jelenti.

8. Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1. Hozzáférési jog: Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja.
A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 9. pont szerint).

8.2. Adatok hordozhatóságához való jog: Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

8.3. A helyesbítéshez való jog: Érintett kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az Érintett tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

8.5. A törléshez való jog: Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) az Érintett a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

8.6. Tiltakozáshoz való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9. Érintett kérelmeinek teljesítése

9.1. A 8. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

9.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

9.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a 10. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

9.4. Érintett bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Érintett azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

9.5. Érintett kérelmeit postai úton Adatkezelő 2092 Budakeszi, Kagyló u. 3. szám alatti címére, e-mailben az info@mediquiz.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

10. Adatvédelem, adatbiztonság

10.1. Adatkezelő az adatkezelési tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

10.2. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

10.3. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

11. Jogérvényesítés
Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az Érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2019. szeptember 25.
SUNFLEUR Kozmetikai Kft.